Motocykle

Vodičák A+B, (A2+B) 1500€

Vodičák A 700€

Vodičák A2 700€

Rošírenie z A1 na A2 400€

Rošírenie z A2 na A 400€

Osobitná skúška na A2, A 100€

Kondičná jazda A2, A 60€/90min

Zistite viac o našich kurzoch