Kto sme?

Miroslav Kocián,

Sme rodinne založená spoločnosť, ktorej zakladateľom je Miroslav Kocián, ktorý pôsobí v oblasti výcviku vodičov už od roku 1969, spočiatku ako inštruktor, neskôr ako vedúci autoškoly. Od r. 1998 otvára vlastnú autoškolu – Autoškola Miroslav Kocián – špecializujúcu sa na výcvik všetkých skupín. V roku 2009 po odchode na dôchodok prenecháva autoškolu svojim synom, spoločnosť sa transformuje na Euromiko, s.r.o, avšak do súčasnosti pôsobí v autoškole ako vysokokvalifikovaný odborný poradca.
… jeho obrovské skúsenosti a vedomosti za viac ako 40 ročnej praxe v oblasti výchovy vodičov sú pre nás rady na nezaplatenie...

PhDr. Matúš Kocián,

starší syn, začal pri otcovi pracovať popri iných činnostiach v autoškole od r. 2000 ako technický pracovník, ako inštruktor od r. 2007, kedy získal licenciu inštruktora. Do tejto doby pôsobil hlavne na rôznych pozíciách v oblasti riadenia ľudských zdrojov v medzinárodných spoločnostiach i na univerzitnej pôde, v uvedenej oblasti sa pohybuje do súčasnosti ako vedľajšia činnosť popri autoškole pod hlavičkou Euromiko, s.r.o. Vďaka uvedeným pracovným skúsenostiam získal odborný prehľad a znalosti v oblasti pedagogiky, psychológie, projektovému manažmentu, manažmentu kvality a práva, čo sa snaží využiť i pri riadení a výučbe v autoškole a neustále napredovať, čím sústavne zvyšuje kvalitu a odborný rast Autoškoly Euromiko.
… riadenie, vedenie a plánovanie spoločnosti, teoretická výučba a administratíva a taktiež praktické jazdy …

Michal Kocián,

mladší syn, začal taktiež prirodzeným spôsobom pracovať v rodinnej autoškole ako technický pracovník popri otcovi a staršom bratovi od r. 2007, ako inštruktor začal pracovať od r. 2012, kedy získal licenciu inštruktora. Má vzdelanie v oblasti dopravy, preto mu je uvedená oblasť veľmi blízka. Michal je taktiež aktívny motorkár, a je preto pripravený zasvätiť Vás do tajov dvojkolesových vozidiel.
… hlavný inštruktor pre praktické jazdy, plánovanie jázd, konštrukciu, údržbu a technické zabezpečenie...


Potrebujete viac dôvodov, prečo práve my?


Nabližšie kurzy

Kurzy pre JANUÁR 2018
V mesiaci JANUÁR otvárame pre Vás 5 kurzov. Cena kurzov obsahuje predpísaných 72 hodín výcviku, kurz prvej pomoci, správny poplatok - kolok na vykonanie záverečnej skúšky a prvú záverečnú skúšku. Prihlášky on-line, telefonicky.
10. a 31. Január o 16:00 kurz INDIVIDUAL
Nemáte dostatok času na výcvik v autoškole? Pre Vás tu máme kurz INDIVIDUAL. Príďte k nám a dohodnite si samostatne podľa seba 12 termínov na vyučovania a 20 termínov jázd, kedy to vyhovuje Vám, jazdy si určíte z miesta, ktoré vyhovuje Vám, prídeme si pre Vás. Sme Vám k dispozícii denne od 6:30 do 20:30. Cena výcviku INDIVIDUAL 660€. Prihlášky on-line, telefonicky 0911 604 353.
10. a 18. Január o 17:30 kurz STANDARD
V kurze STANDRD si vyberiete z 12 termínov vyučovaní, v každom týždni prebiehajú 4 vyučovanie podľa on-line rozvrhu. Následne absolvujete 20 termínov jázd v časoch medzi 6:30 - 20:30 denne podľa vašich časových možností z parkoviska v centre alebo pod juhom. Cena výcviku STANDARD 600€, prihlášky on-line, telefonicky 0911 604 353.
17.1. a 14.2. o 15:30 kurz STUDENT
Kurz STUDENT otváreme 1x mesačne pre max 20 študentov SŠ alebo VŠ. Termíny vyučovania aj jázd sú prispôsobené rozvrhu v školách, prebiehajú v skorých poobedňajších hodinách, hneď po vyučovaní v školách, sú vhodné aj pre medzimestských študentov ktorí dochádzajú. Celkovo absolvujete 12 termínov vyučovaní podľa on-line rozvrhu, 20 termínov jázd. Cena kurzu STANDARD pre prvých 20 prihlásených študentov 540€, prihlášky on-line, telefonicky 0911 604 353

Kontakt

Autoškola EUROMIKO, s.r.o.
Vajanského 7
911 01 Trenčín