Kto sme?

Miroslav Kocián,

Sme rodinne založená spoločnosť, ktorej zakladateľom je Miroslav Kocián, ktorý pôsobí v oblasti výcviku vodičov už od roku 1969, spočiatku ako inštruktor, neskôr ako vedúci autoškoly. Od r. 1998 otvára vlastnú autoškolu – Autoškola Miroslav Kocián – špecializujúcu sa na výcvik všetkých skupín. V roku 2009 po odchode na dôchodok prenecháva autoškolu svojim synom, spoločnosť sa transformuje na Euromiko, s.r.o, avšak do súčasnosti pôsobí v autoškole ako vysokokvalifikovaný odborný poradca.
… jeho obrovské skúsenosti a vedomosti za viac ako 40 ročnej praxe v oblasti výchovy vodičov sú pre nás rady na nezaplatenie...

PhDr. Matúš Kocián,

starší syn, začal pri otcovi pracovať popri iných činnostiach v autoškole od r. 2000 ako technický pracovník, ako inštruktor od r. 2007, kedy získal licenciu inštruktora. Do tejto doby pôsobil hlavne na rôznych pozíciách v oblasti riadenia ľudských zdrojov v medzinárodných spoločnostiach i na univerzitnej pôde, v uvedenej oblasti sa pohybuje do súčasnosti ako vedľajšia činnosť popri autoškole pod hlavičkou Euromiko, s.r.o. Vďaka uvedeným pracovným skúsenostiam získal odborný prehľad a znalosti v oblasti pedagogiky, psychológie, projektovému manažmentu, manažmentu kvality a práva, čo sa snaží využiť i pri riadení a výučbe v autoškole a neustále napredovať, čím sústavne zvyšuje kvalitu a odborný rast Autoškoly Euromiko.
… riadenie, vedenie a plánovanie spoločnosti, teoretická výučba a administratíva a taktiež praktické jazdy …

Michal Kocián,

mladší syn, začal taktiež prirodzeným spôsobom pracovať v rodinnej autoškole ako technický pracovník popri otcovi a staršom bratovi od r. 2007, ako inštruktor začal pracovať od r. 2012, kedy získal licenciu inštruktora. Má vzdelanie v oblasti dopravy, preto mu je uvedená oblasť veľmi blízka. Michal je taktiež aktívny motorkár, a je preto pripravený zasvätiť Vás do tajov dvojkolesových vozidiel.
… hlavný inštruktor pre praktické jazdy, plánovanie jázd, konštrukciu, údržbu a technické zabezpečenie...


Potrebujete viac dôvodov, prečo práve my?


Nabližšie kurzy

27.9. o 18:00hod Kurz v centre mesta - Vajanského
KURZ VHODNÝ PRE PRACUJÚCICH - vyučovania prebiehajú prioritne vo večerných hodinách a počas víkendov, termíny vyučovaní budú dohodnuté podľa výberu účastníkov pri registrácii. Prihlášky on-line, telefonicky 0911 604 353 ostáva 7 voľných miest
28.9. o 18:00 kurz Pod Juhom - pri kruháči
KURZ VHODNÝ PRE PRACUJÚCICH - vyučovania prebiehajú prioritne vo večerných hodinách a počas víkendov, termíny vyučovaní budú dohodnuté podľa výberu účastníkov pri registrácii. Prihlášky on-line, telefonicky 0911 604 353 ostáva 6 voľných miest
Registrácia študentských akciových kurzov do 14.9.2017!
Ak si plánuješ robiť vodičák v školskom roku 2017/2018, do 14.9.2017 prebieha registrácia do 9. akciových študentských kurzov, ktoré budeme otvárať každý mesiac počas školského roku. Pre bližšie informácie nás kontaktuj formou on-line prihlášky, mailom, telefonicky 0911 604 353
SEPTEMBER 1. Študentský kurz pre registrovaných - 20.9.2017 o 15:30
Kurz uzavretý, v prípade záujmu sa zaregistrujte na iný voľný termín.
OKTÓBER 2. Študentský kurz pre registrovaných - 18.10.2017 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do 14.9.2017 - registrovaných študentov budeme kontaktovať! ostávajú 2 voľné miesta
NOVEMBER 3. Študentský kurz pre registrovaných - 22.11.2017 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do 14.9.2017 - registrovaných študentov budeme kontaktovať! ostáva 7 voľných miest
JANUÁR 4.Študentský kurz pre registrovaných - 17.1.2017 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do 14.9.2017 - registrovaných študentov budeme kontaktovať! ostáva 8 voľných miest
FEBRUÁR 5.Študentský kurz pre registrovaných - 14.2.2017 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do 14.9.2017 - registrovaných študentov budeme kontaktovať! ostávajú 2 voľné miesta
MAREC 6.Študentský kurz pre registrovaných - 14.3.2017 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do 14.9.2017 - registrovaných študentov budeme kontaktovať! ostáva 9 voľných miest
APRÍL 7.Študentský kurz pre registrovaných - 18.4.2017 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do 14.9.2017 - registrovaných študentov budeme kontaktovať! ostáva 8 voľných miest
MÁJ 8.Študentský kurz pre registrovaných - 23.5.2017 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do 14.9.2017 - registrovaných študentov budeme kontaktovať! ostáva 8 voľných miest
JÚN 9.Študentský kurz pre registrovaných - 6.6.2017 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do 14.9.2017 - registrovaných študentov budeme kontaktovať! ostáva 9 voľných miest

Kontakt

Autoškola EUROMIKO, s.r.o.
Vajanského 7
911 01 Trenčín