Kto sme?

Miroslav Kocián,

Sme rodinne založená spoločnosť, ktorej zakladateľom je Miroslav Kocián, ktorý pôsobí v oblasti výcviku vodičov už od roku 1969, spočiatku ako inštruktor, neskôr ako vedúci autoškoly. Od r. 1998 otvára vlastnú autoškolu – Autoškola Miroslav Kocián – špecializujúcu sa na výcvik všetkých skupín. V roku 2009 po odchode na dôchodok prenecháva autoškolu svojim synom, spoločnosť sa transformuje na Euromiko, s.r.o, avšak do súčasnosti pôsobí v autoškole ako vysokokvalifikovaný odborný poradca.
… jeho obrovské skúsenosti a vedomosti za viac ako 40 ročnej praxe v oblasti výchovy vodičov sú pre nás rady na nezaplatenie...

PhDr. Matúš Kocián,

starší syn, začal pri otcovi pracovať popri iných činnostiach v autoškole od r. 2000 ako technický pracovník, ako inštruktor od r. 2007, kedy získal licenciu inštruktora. Do tejto doby pôsobil hlavne na rôznych pozíciách v oblasti riadenia ľudských zdrojov v medzinárodných spoločnostiach i na univerzitnej pôde, v uvedenej oblasti sa pohybuje do súčasnosti ako vedľajšia činnosť popri autoškole pod hlavičkou Euromiko, s.r.o. Vďaka uvedeným pracovným skúsenostiam získal odborný prehľad a znalosti v oblasti pedagogiky, psychológie, projektovému manažmentu, manažmentu kvality a práva, čo sa snaží využiť i pri riadení a výučbe v autoškole a neustále napredovať, čím sústavne zvyšuje kvalitu a odborný rast Autoškoly Euromiko.
… riadenie, vedenie a plánovanie spoločnosti, teoretická výučba a administratíva a taktiež praktické jazdy …

Michal Kocián,

mladší syn, začal taktiež prirodzeným spôsobom pracovať v rodinnej autoškole ako technický pracovník popri otcovi a staršom bratovi od r. 2007, ako inštruktor začal pracovať od r. 2012, kedy získal licenciu inštruktora. Má vzdelanie v oblasti dopravy, preto mu je uvedená oblasť veľmi blízka. Michal je taktiež aktívny motorkár, a je preto pripravený zasvätiť Vás do tajov dvojkolesových vozidiel.
… hlavný inštruktor pre praktické jazdy, plánovanie jázd, konštrukciu, údržbu a technické zabezpečenie...


Potrebujete viac dôvodov, prečo práve my?


Nabližšie kurzy

NOVEMBER 3. Študentský kurz pre registrovaných - 22.11.2017 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do naplnenia miest za zvýhodnených podmienok - registrovaných študentov budeme kontaktovať emailom ostáva 5 voľných miest
Kurz do VIANOC! 29.11. 16:00 v centre!
Špeciálny kurz za výhodnejších podmienok a vianočnou zľavou -10% z ceny kurzu, rozdelený tak, aby ste si v pohode užili vianočné sviatky! Teoretická výučba prebehne od 29.11. - 22.12., praktický výcvik začína hneď od 2.1.2018! ostáva 5 voľných miest prihlášky on-line, telefonicky.
JANUÁR 4.Študentský kurz pre registrovaných - 17.1.2018 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do naplnenia miest za zvýhodnených podmienok - registrovaných študentov budeme kontaktovať emailom ostáva 6 voľných miest
FEBRUÁR 5.Študentský kurz pre registrovaných - 14.2.2018 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do naplnenia miest za zvýhodnených podmienok - registrovaných študentov budeme kontaktovať emailom ostáva 6 voľných miest
MAREC 6.Študentský kurz pre registrovaných - 14.3.2018 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do naplnenia miest za zvýhodnených podmienok - registrovaných študentov budeme kontaktovať emailom ostáva 6 voľných miest
APRÍL 7.Študentský kurz pre registrovaných - 18.4.2018 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do naplnenia miest za zvýhodnených podmienok - registrovaných študentov budeme kontaktovať emailom ostáva 6 voľných miest
MÁJ 8.Študentský kurz pre registrovaných - 23.5.2018 o 15:30
Akciový kurz pre študentov zaregistrovaných do naplnenia miest za zvýhodnených podmienok - registrovaných študentov budeme kontaktovať emailom ostáva 6 voľných miest

Kontakt

Autoškola EUROMIKO, s.r.o.
Vajanského 7
911 01 Trenčín